29

Kortfattet referat fra Generalforsamlingen 31.03.16.

 

Generalforsamlingen ble avholdt på NIL huset 31.mars. Møtet ble åpnet av styreleder Dan Didriksen. Det ble ved møtets start informert om at det etter avholdt generalforsamling ville være en orientering fra Sparebank 1 og Eiendomsmegler 1 om deres produkter og tilbud.

 

Som møteleder ble valgt Alexander Roll fra USBL, og som sekretær ble valgt Anne Westby. Til å underskrive protokollen ble valgt møteleder og Inger Sekkelsten. Det møtte 30 med stemmerett, og 6 med fullmakt, totalt 36.

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. Etter at møteleder hadde gjennomgått årsmeldingen med årsregnskap ble denne godkjent. Budsjettet for 2016 som det ikke skal stemmes over ble tatt til orientering. Godtgjøring til styret ble enstemmig vedtatt.

Det var innkommet et forslag til generalforsamlingen, samt et forslag fra fjorårets generalforsamling : Forslag fra fjoråret – bygge carport ved 12 blokka, styret har sett på saken og anbefaler denne utsatt til vi har økonomisk handlingsrom til å bygge carport, vedtatt. Til årets generalforsamling var det fremkommet forslag om å bygge ballbinge oppå platået på bomberommet ved rekke 9 – det ble stemt over forslaget og 12 stemte for å bygge og 24 stemte imot.

 

Følgende sto på valg : Anne Westby og Sølvi Skjegstad – begge ble gjenvalgt for 2 år, øvrige styremedlemmer og styreleder sto ikke på valg. Som varamedlemmer til styret ble følgende valgt – Anne Toril Langøen – Bjørn Roddy Kristiansen og Inger Ihle. Som valgkomite ble Lynn Hagen – Per Øyvind Mølmen og Anniken Røssing valgt, med Lynn som leder.

 

Deretter takket styreleder alle fremmøtte og overrakte en blomst til møteleder for godt avholdt møte.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rundskriv april 2016.04.20

 

Som nevnt på generalforsamlingen kommer ikke borettslaget til å sette ut containere i år. Vi har de 2 siste årene brukt svært mange penger på å sette ut og tømme containere, og for å bøte på dette har vi kjøpt inn en brukt tilhenger som kan lånes gratis, og avfall leveres på gjenbruksstasjonen i Hakadal. Kontakt styreleder ved lån av henger. Hengeren skal være ryddet og rengjort ved tilbakelevering.

                        

Røyking på balkongene i blokkene : Vi får med jevne mellomrom klager på røyking på balkongene. Dette har tidligere vært forelagt jurist i USBL, og balkongene er å betrakte som uteområde. Vi vil likevel henstille til våre beboere i blokkene og vise hensyn, og et tiltak kan være å ha vinduene på balkongene litt på gløtt, slik at ikke røykelukt trekker inn i naboleiligheten.

Vi oppfordrer dere også til å holde ytterdørene stengt, slik at vi ikke slipper uvedkommende inn i oppgangene.

Når det gjelder lufting av dyr må vi henstille til alle om å ta opp bæsj etter dyrene, det er ikke hyggelig for barn å få dette på seg. Vi synes heller ingenting om å lufte hunder på våre lekeplasser.

Det kom en del innspill på generalforsamlingen om internett i borettslaget, etter en kort orientering fra styret. Dette er en sak vi jobber med felles for hele borettslaget.

Garasjene i Nygård 1 ( rekkene ) det vil være en befaring fra Karlshusgarasjen og styret torsdag 28 april, og vi kommer ut med nærmere informasjon om dette. Følg med på skriv som kommer til enkelte om å ha garasjedøren oppe denne dagen.

Til dere som har møbler, skap, hagebord, gjesteseng, varmeovner, m.m lagret i fellesrom i kjellerne i blokkene, og bomberommet ved rekke 9, dette må fjernes omgående. Blir ikke dette fjernet, så fjerner borettslaget det på din regning. Det er ikke meningen at dette skal lagres i fellesrommene, samt at det øker brannbelastningen.

 

Dugnad : Vi har satt opp mandag 2 mai som dato for årets dugnad og vi håper så mange som mulig deltar på dugnaden. Dette tiltaket er ment som et sosialt tiltak der naboer møtes, samtidig som vi sparer penger på å leie inn folk til å utføre dette arbeidet. Dersom rekkene ønsker å avholde en annen dato står de fritt opp til det. Husk dere kan låne henger.

Vi holder på å jobbe aktivt mot kommunen for å få gjort noe med « ballplassen « ved rekke 8 – 12, og håper på at vi kan få utviklet denne til å bli noe helt annet enn den er i dag, og styret så denne plassen i sammenheng med forslag 2 til årets generalforsamling – ballbinge.

 

Ellers vil vi minne alle om at vi er på nett – www.nygaardbrl.no og facebook Nygård Borettslag USBL Nittedal. Bruk sidene, kom med ros/ris og innspill til saker du ønsker vi skal jobbe med.

 

Vi ønsker alle lykke til med årets dugnad, samtidig som vi ønsker våre beboere en riktig god sommer, og har du noe på hjertet du ønsker å drøfte med styret, så er vi tilgjengelig første virkemandag i måneden på vårt kontor under 17 blokka.

 

Hilsen styret.Kommentar

Bli den første til å kommentere denne artikkelen.

Skriv kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

abonner på RSS 25 Latest Articles
Mest lest
ÅPNE VENTILER!
mandag 20.10.2014
Fotballbanen
fredag 18.10.2013

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om?
send oss en mail

Arkiv
november 2019
2 artikler
oktober 2019
2 artikler
januar 2019
1 artikler
november 2018
2 artikler
oktober 2017
2 artikler
juli 2017
1 artikler
juni 2017
3 artikler
mai 2017
1 artikler
februar 2017
1 artikler
desember 2016
2 artikler
november 2016
1 artikler
juni 2016
1 artikler
april 2016
1 artikler
desember 2015
1 artikler
november 2015
1 artikler
april 2015
3 artikler
januar 2015
1 artikler
november 2014
2 artikler
oktober 2014
3 artikler
september 2014
1 artikler
august 2014
2 artikler
juni 2014
1 artikler
mai 2014
1 artikler
mars 2014
1 artikler
februar 2014
1 artikler
januar 2014
1 artikler
desember 2013
1 artikler
november 2013
1 artikler
oktober 2013
1 artikler
august 2013
2 artikler
juli 2013
1 artikler
juni 2013
1 artikler
mai 2013
2 artikler
april 2013
3 artikler
mars 2013
1 artikler
februar 2013
1 artikler