17
TRAMPOLINER - definisjoner, sikkerhet og ansvar

Trampoliner og andre innretninger på borettslagets område.

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i tråd med endringer i EU regelverk omdefinert trampoliner fra å være en sportsinnretning til å være et lekeapparat. Fra mars 2015 regnes trampoliner til hjemmebruk som leketøy og skal oppfylle sikkerhetskravene i leketøyforskriften og standarden NS-EN 71-14.

 

Nygård borettslag er et forholdsvis tett bofellesskap og alle må derfor være forberedt på å tilpasse seg slik at noens utfoldelse ikke er til urimelig sjenanse for andre, og at sikkerheten ved forskjellige aktiviteter ivaretas.

 

Styret i Nygård borettslag har på styremøte 6. juni 2016 vedtatt følgende bestemmelser for montering og bruk av trampoliner på borettslagets områder.

 

Det er den enkelte som eier trampoliner, annet lekeplassutstyr og andre innretninger som har ansvaret for dette. Selv om slike innretninger anbringes på borettslagets fellesareal eller i andelseierens hager som rent juridisk er å anse som en del av fellesarealet selv om det tjener til den enkelte andelseiers bruk så påtar borettslaget seg intet ansvar for slike innretninger.

Det er viktig at den enkelte eier av slike innretninger er seg bevisst at det er de som eventuelt kan bli holdt ansvarlig dersom noen kommer til skade på trampoline eller annen innretning, dette gjelder også i prinsippet ovenfor uvedkommende som bruker disse uten eiers tillatelse.

 

Følgende retningslinjer gjelder på Nygård borettslags område :

 

 

  • Trampoliner eller andre innretninger kan kun monteres på det areal andelseieren selv disponerer ( hageflekk eller tilsvarende ), all montering av slike innretninger på andre deler av borettslagets fellesareal krever styrets skriftlige samtykke.
  • All montering og bruk av trampoliner og andre innretninger skjer for eierens egen regning og risiko, borettslaget har intet ansvar for disse, og kan ikke holdes ansvarlig for skader på slike innretninger eller på person eller ting som følge av bruk av disse.

 

  • Eier av trampoline eller andre innretninger plikter å montere disse etter gjeldene monteringsanvisninger, med særlig vekt på at sikker bruk ivaretas.

 

  • Trampoline skal ha montert sikkerhetsnett, annet lekeplassutstyr skal være i henhold til de forskriftskrav som gjelder for disse.

 

  • Eier av trampoline eller annen innretning skal føre nødvendig tilsyn og vedlikehold slik at sikker bruk ivaretas.

 

  • Bruk av trampoliner og andre lekeplassinnretninger skal skje på en måte som ikke medfører urimelig støy eller plage for andre beboere.

 

  • Ved lengre fravær i forbindelse med ferier og lign. bør trampoline eller annet lekeplassutstyr sikres ved lås eller tildekking for å hindre uautorisert bruk.

 

  • Styret kan gi slike pålegg som anses saklige og nødvendige for å ivareta felles trivsel og sikkerhet.

 

  • Dersom trampoliner eller andre innretninger anses å utgjøre en fare for sikkerheten kan styret pålegge eier straks å utbedre forholdet, og om nødvendig gi pålegg om at trampolinen/innretningen fjernes. Likeledes kan trampoliner eller innretninger som er i strid med punkt 1 monteres på andre deler av borettslagets fellesareal straks kreves fjernet av styret. Dersom trampolinen/innretningen ikke fjernes etter slikt pålegg kan styret etter skriftlig varsel få den fjernet for eiers regning og risiko.

 

 

Styret i Nygård borettslag har etter de nye reglene for trampoliner myket opp tidligere praksis. Vi har på vår styrebefarings runde i vår registrert at det allerede er montert opp et par trampoliner, og vi ber om at disse blir montert i henhold til dette skriv.

 

Nittedal 16.06.16  For styret i Nygård borettslag Dan Didriksen, styreleder.

 Kommentar

Bli den første til å kommentere denne artikkelen.

Skriv kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

abonner på RSS 25 Latest Articles
Mest lest
ÅPNE VENTILER!
mandag 20.10.2014
Fotballbanen
fredag 18.10.2013

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om?
send oss en mail

Arkiv
februar 2020
1 artikler
november 2019
2 artikler
oktober 2019
2 artikler
januar 2019
1 artikler
november 2018
2 artikler
oktober 2017
2 artikler
juli 2017
1 artikler
juni 2017
3 artikler
mai 2017
1 artikler
februar 2017
1 artikler
desember 2016
2 artikler
november 2016
1 artikler
juni 2016
1 artikler
april 2016
1 artikler
desember 2015
1 artikler
november 2015
1 artikler
april 2015
3 artikler
januar 2015
1 artikler
november 2014
2 artikler
oktober 2014
3 artikler
september 2014
1 artikler
august 2014
2 artikler
juni 2014
1 artikler
mai 2014
1 artikler
mars 2014
1 artikler
februar 2014
1 artikler
januar 2014
1 artikler
desember 2013
1 artikler
november 2013
1 artikler
oktober 2013
1 artikler
august 2013
2 artikler
juli 2013
1 artikler
juni 2013
1 artikler
mai 2013
2 artikler
april 2013
3 artikler
mars 2013
1 artikler
februar 2013
1 artikler