Bilder av lavblokkene

 
 
 
 
 
Foto: Marit Wiik/Garanti