Bilder av rekkehusene

 
 
 
 
 
Foto: Helge Løvseth