TILLITSVALGTE NYGÅRD BORETTSLAG 2019 - REKKENE

Rekke

Navn

Adresse

Telefon

Mailadresse

2

Odd Bjørn Brenden

Har nøkkel til bomberom +en i 2A også

Nygårdsbakken 2 L

48957081 / 67071783

objbr@online.no

4

Rannveig og Anders Wesnes

Har nøkkel til bomberom

Nygårdsbakken 4 O

90630216 / 95881810

rannveigd@hotmail.com  

awesnes@hotmail.com  

8

Malin Nielsen
Har nøkkel til bomberom

Nygårdsbakken 8 B

93804894

malin.nielsen90@hotmail.no  

9

Linda Edvardsen

Har nøkkel til bomberom

Øvre Nygård 9 P

 

41413000

lindaedv@gmail.com

10

Laila Olsen

Har nøkkel til bomberom

Nygårdsbakken 10 A

93650264

 laila.olsen2@gmail.com

eivind.borgeteien@gmail.com

12

Har nøkkel til bomberom

Inger Ihle

Nygårdsbakken 12 M

99101364

inger.ihle@nittedal.kommune.no

13

Marius Nergård Pettersen

Har nøkkel til bomberom

Øvre Nygård 13 F

90874542

mariusnp@gmail.com

17

Bodil Eggen Fagereng

Nøkkel til bomberom er hos 17 A

Øvre Nygård 17 B

928 83 082

boe-fage@online.no

 

     

 

 

TILLITSVALGTE NYGÅRD BORETTSLAG 2019 -  BLOKKENE

Øvre Nygård 12

Tom Nilsen

Øvre Nygård 12 C

91182852

t-onils@online.no

Nedre Nygård 17 a-h

Anne Westby

Nedre Nygård 17 G

67060004 / 91597726

annewestby@getmail.no

 

Ansvarlig hjemmesiden til Nygård borettslag

Kjersti Melkersen        Øvre Nygård 12 B           400 60 252             kime56@hotmail.no

 

VALGKOMITE

Leder:  Lynn Hagen, Nygårdsbakken 12 C        99212311              lynn.hagen@emo.no

Per-Øyvind Mølmen, Øvre Nygård 17 D             95701154              per.molmen@gmail.com       

 

STYRET HAR EGEN STYREMAIL:                  nygaardbrl@gmail.com

HJEMMESIDEN TIL BORETTSLAGET:           http://www.nygaardbrl.no/

Styret kan treffes i garasjen under Nedre Nygård 17, hver første mandag i måneden kl.18-19, før styremøtet kl. 19.

Der finner du også Styrets postkasse.

 

STYRET FOR NYGÅRD BORETTSLAG 2019

Funksjon

Navn

Adresse

Telefon

Mailadresse

Leder

Dan Didriksen

Øvre Nygård 12 C

99292409

dan.didriksen@getmail.no

Nestleder

Sølvi Skjegstad

Øvre Nygård 17 E

67071549 / 97754036

solviskjegstad@gmail.com

Sekretær

Anne Westby

Nedre Nygård 17 G

67060004 / 91597726

annewestby@getmail.no

Styremedlem

Anniken Røssing

Øvre Nygård 9 N

91641630

arossing@hotmail.com

Styremedlem

Tom Nilsen

Øvre nygård 12 C

91182852

t-onils@online.no

Styremedlem

Irene Sophia Brørs

Nygårdsbakken 12 S

92041204

Irene.s.brors@gmail.com

Vara styremedlemmer

 

Anne Toril Langøen

Nedre Nygård 17 H

46401679

a.t.langoen@gmail.com

 

Bjørn Rody Kristiansen

Øvre Nygård 12 A

91343393

bjo-rod@online.no

 

Inger Ihle

Nygårdsbakken 12 M

99101364

inger.ihle@nittedal.kommune.no

USBL kontoradresse i Nittedal: Berget 2,1482 Nittedal. E-post: usbl@usbl.no. Telefon: 22 98 38 00. Hjemmeside: https://usbl.no/kontakt/akershus

Åpningstider for USBL  sitt kontor:

Mandag til fredag 08:30–15:30. 

Sommertid 15. mai - 15. september:  08:30–15:00.