TILLITSVALGTE NYGÅRD BORETTSLAG 2019 - REKKENE

Rekke

Navn

Adresse

Telefon

Mailadresse

2

Odd Bjørn Brenden

Har nøkkel til bomberom +en i 2A også

Nygårdsbakken 2 L

48957081 / 67071783

objbr@online.no

4

Rannveig og Anders Wesnes

Har nøkkel til bomberom

Nygårdsbakken 4 O

90630216 / 95881810

rannveigd@hotmail.com  

awesnes@hotmail.com  

8

Malin Nielsen
Har nøkkel til bomberom

Nygårdsbakken 8 B

93804894

malin.nielsen90@hotmail.no  

9

Linda Edvardsen

Har nøkkel til bomberom

Øvre Nygård 9 P

 

41413000

lindaedv@gmail.com

10

Laila Olsen

Har nøkkel til bomberom

Nygårdsbakken 10 A

93650264

 laila.olsen2@gmail.com

eivind.borgeteien@gmail.com

12

Har nøkkel til bomberom

Inger Ihle

Nygårdsbakken 12 M

99101364

inger.ihle@nittedal.kommune.no

13

Marius Nergård Pettersen

Har nøkkel til bomberom

Øvre Nygård 13 F

90874542

mariusnp@gmail.com

17

Bodil Eggen Fagereng

Nøkkel til bomberom er hos 17 A

Øvre Nygård 17 B

928 83 082

boe-fage@online.no

 

     

 

             

TILLITSVALGTE BLOKKENE 2019

Øvre Nygård 12

Tom Nilsen

Øvre Nygård 12 C

91182852

t-onils@online.no

Nedre Nygård 17 a-h

Anne Westby

Nedre Nygård 17 G

67060004 / 91597726

annewestby@getmail.no

 

Ansvarlig hjemmesiden til Nygård borettslag

Kjersti Melkersen        Øvre Nygård 12 B       400 60 252            kime56@hotmail.no

 

VALGKOMITE

Leder:  Lynn Hagen , Nygårdsbakken 12 C    99212311              lynn.hagen@emo.no

Per-Øyvind Mølmen, Øvre Nygård 17 D         95701154              per.molmen@gmail.com       

 

 

STYRET HAR EGEN STYREMAIL:               nygaardbrl@gmail.com

HJEMMESIDEN TIL BORETTSLAGET:        http://www.nygaardbrl.no