Generalforsamlingen 31 mars er utsatt på ubestemt tid. 

NYGÅRD BORETTSLAG. 30.03.20
INFO OM GENERALFORSAMLING.

Det er besluttet at vi ikke får avholde generalforsamling som planlagt, og det er lagt press på regjeringen om å få avholde digitale generalforsamlinger, noe som ble vedtatt fredag 20 mars 2020 på grunnlag av pandemien Korona 19.
USBL jobber sammen med sin IT leverandør for å lage en digital løsning for å kunne gjennomføre digitale møter, og regner med at det kan gjennomføres generalforsamling straks over påske. Vi anbefaler at så mange som mulig tar i bruk denne løsningen ( som en nødløsning i år ) slik at vi klarer å overholde de frister borettslagsloven tilsier.
Alle borettslag tilsluttet USBL får nå mulighet til å gjennomføre generalforsamlingen digitalt via en egen modul i portalen på min side.
Dette blir ikke et videomøte hvor beboerne møtes i samtid. Møtet gjennomføres ved å logge seg inn på min side hvor hver beboer gjør sin avstemming på sakene som ligger der i løpet av et tidsrom, f.eks innenfor 7 dager. For å gjøre en liten sammenligning blir dette nesten som å logge seg inn på skatteetaten/Altinn som de fleste kjenner til i disse skattetider.
Det første dere må gjøre er å logge dere inn på min side. For å få dette til må USBL enten ha mobilnummer eller e-post i sine systemer, slik at de kan opprette en bruker, og sende ut nødvendig informasjon. Dere kan også kontakte USBL sitt kundesenter dersom dere ikke får det til på min side, så hjelper USBL dere videre i systemet.
For å kunne delta på generalforsamlingen i år må dere altså ha tatt i bruk min side. USBL vil ha ansvar for gjennomføringen, gi all nødvendig informasjon digitalt, og om hvordan dere kan delta i det digitale møtet.
Styret eller USBL vil så snart den digitale løsningen er klar ( over påske ) komme med videre opplysninger, og som dere forstår ut av dette brevet så blir det USBL som i år gjennomfører generalforsamlingen, og ikke styret, men sammen skal vi sørge for å følge lov og avtaleverk, og styret vil sende ut et brev der vi kan forklare noen av notene i regnskapet i heftet som dere fikk tilsendt tidlige ( innkallingen til generalforsamlingen 31.03.20 )

Det er viktig  at alle beboere logger seg inn på Usbl.no ,min side ,og oppdaterer opplysninger, spesielt mailadresse slik at generalforsamlingen kan gjennomføres på nett, gjennom Usbl.

Hvorfor skal jeg opprette bruker på Min side?

Foreløpig har myndighetene satt begrensning på å møtes i større forsamlinger fram til over påske. Vi tror imidlertid det er sannsynlig at disse restriksjonene blir videreført.

Usbl tilrettelegger så vi kan gjennomføre generalforsamlingen/årsmøtet digitalt. For å kunne delta på det digitale møtet må dere registrere bruker på Min side.

Ny bruker

Som beboer/ny bruker må det opprettes en BBLiD, og dette kan gjøres via usbl.no, trykk på menyen øverst i høyre hjørne og deretter ikonet for Min side.

Styremedlemmer har allerede tilgang, og kan gå direkte fra portalen til Min side.

Hva er digitalt årsmøte?

Det digitale møtet er ikke et videomøte eller telefonmøte hvor beboerne møtes i samtid. Møtet gjennomføres ved å logge seg inn på Min side, hvor hver beboer gjør sin avstemming på sakene som ligger der. Det kan sammenlignes med å logge seg inn på Skatteetaten/Altinn og levere selvangivelsen, hvor hver person er identifisert og unik.

Når får jeg tilgang til det digitale årsmøtet?

Styret setter opp det digitale møtet sammen med Usbl. Du vil få en e-post/sms når møtet er klart på Min side. Du vil da også få en veiledning på hvordan du skal gå igjennom sakene og avgi din stemme.

Hva har jeg tilgang til via Min side?

Som eier av en bolig forvaltet av Usbl vil du finne informasjon om ditt boforhold, og informasjon om borettslaget eller sameiet du bor i. Under fanen min bolig, vil du finne detaljert informasjon om felleskostnadene, inkludert KID-nummer hvis du skulle trenge dette. Her vil du også kunne finne informasjon om hvem som sitter i styret, samt ulik informasjon gitt av styret.

Er du medlem i Usbl, vil du også finne informasjon om blant annet ditt medlemskap, ansiennitet, oppspart bonus og aktuelle medlemsfordeler.

Kontakt kundesenteret til Usbl hvis du trenger hjelp på telefon 22 98 38 00 eller på e-post usbl@usbl.no.