Flagging:

Styret flagger 1 og 17 mai. De som ønsker flagget heist i andre anledninger (bursdager og lignende) kan flagge selv. Kontakt en i styret så får dere utlevert flagget.

Flaggregler:

Flagget heises i månedene mars – oktober kl. 08.00. I månedene november – februar kl. 09.00. Flagget fires ved solnedgang, dog senest kl. 21.00.

Søppel:

Styret har fått noen henvendelser om søppelposer som blir hensatt i oppgangene i blokkene før de blir kastet ut i søppelcontaineren. Ta hensyn i alt du gjør når du bor i et bofellesskap. Sett ikke søppelet i trappeoppgangene før du går ut med det. Det skaper lukt i trappeoppganger og trekker inn i leilighetene.

Lufting av hunder:

Det er ikke hyggelig når små barn som har lekt på lekeplassen kommer inn igjen med hundebæsj på hender og klær. Vi ønsker ikke at hunder, hverken de som tilhører borettslaget eller andre blir luftet på lekeplassene. Det er mye friareal og skog i nærområdene der hunder kan luftes. Vi ber dere påtale når dere ser hunder som blir luftet på lekeplassene.

Uteplass:

Vi har opparbeidet en uteplass på taket av bomberommet ved rekke 9, og vi håper denne plassen vil bli flittig benyttet av beboerne i området – spesielt rekke 2-9-13. Usbl sitt miljøfond har støttet oss med ca. 50 % av investeringen. Når det gjelder alle uteplassene så ber vi om at det blir ryddet etter endt bruk.

Utelamper:

Som dere sikkert har registret så er det en del mørke utelamper på stolpene i hele borettslaget. Vi investerte i LED lys når vi byttet disse lampene for noen år siden, og det er forventet lang levetid på disse lampene. Vi har tatt opp saken med vår elektriker, og de har purret på leverandør for å få byttet disse på garantien, men leverandør vil i utgangspunktet ikke bytte dem fordi de mener garantien er gått ut. Vi jobber med saken og håper å få byttet alle defekte lamper. Vi får henvendelser om å bytte pærer, men pæren kan ikke byttes, hele lampen må byttes.

Takrenovering:

Etter mange år med reparasjoner av papp og beslag over tak, både på rekker og blokker, har styret vedtatt at vi skal fornye all papp og beslag. Vi har hatt ute 4 tilbud til firma om oppgradering og har fått inn priser. Vi har valgt firma NorTekk AS, og i henhold til kjøreplan starter disse opp i uke 42. Dette er en stor jobb, og vi tar den over 3 år for å slippe å gå til låneopptak. Så lenge vi gjør strenge prioriteringer klarer vi dette over det ordinære driftsbudsjettet. NorTekk AS starter opp i uke 42 og skal i 2017 oppgradere 12-blokka, 13- og 17-rekka. Så tar vi sikte på Nedre Nygård 17 og rekke 2, 9 og 8 i 2018 og resten av rekkene i 2019.

Rør:

Videre når det gjelder rehabilitering, så jobber vi med en sak når det gjelder rørbytte eller rør i rør. Vi har kontakt med andre borettslag for å høre deres erfaringer når det gjelder det å utbedre ved å bruke rør i rør prinsippet.

Garasjer Nygård 1:

Vi beklager at vår leverandør Karlshusgarasjen ikke svarer på våre henvendelser, og ikke møter opp til avtale for å se på/utbedre problematikken med sopp i noen av garasjene, og andre ting som vi har påpekt. Vi jobber med saken, og håper på et snarlig møte med leverandøren. Det vi har påpekt, og som vi mener er riktig, er at lufting er for dårlig, at det ikke er stilt krav om seksjonering av garasjene (for bedre lufttilgang) og at disse tiltakene vil bedre forholdene.

Reptiler/slanger:

Styret i borettslaget har vedtatt forbud mot oppbevaring og innehav av reptiler og slanger i borettslaget. Vi ønsker ikke reptiler/slanger på avveie og har derfor vedtatt dette forbudet gjeldene fra dags dato.

Ventilasjon i blokkene:

Vi har nå foretatt et forsøk med rens av ventilasjonskanaler i Nedre Nygård 17 F, og tilbakemeldingene er at det er stor forskjell på inneluft før og etter rens. Firmaet som har rengjort ventilasjonen har nå levert et tilbud til borettslaget, og vi skal drøfte dette på neste styremøte. Det er svært viktig at alle er samarbeidsvillige når/dersom vi skal utføre dette. Vi vil varsle 1 uke i forkant i postkassen når arbeidet skal utføres, og vi er da avhengig av tilgang til leiligheten, enten ved at noen er hjemme eller vi får nøkkel. Vi vil utpeke en kontaktperson i begge blokkene som dere skal forholde dere til. Kommer ikke firmaet til den dagen det er varslet løper det på ekstra kostnader.

Snusposer:

Styret har nå sett seg lei på at det stadig kastes snusposer spesielt rundt Nedre Nygård 17 E til H og på nedsiden ved garasjene. Dette må opphøre straks. Det kan få konsekvenser.

Hilsen styret i Nygård borettslag