Boligsalg

Alle oppføringer på denne listen er hentet fra styrereferater for Nygård Borettslag.  
           
           
           
72 Nygårdsbakken 4 K 10.04.2020     Kamila J. Z. Børresen
Forkjøpsrett 3.000.000
           
173 Øvre Nygård 12 B 15.04.2020     John Harald Nilsen og
Forkjøpsrett 2.810.000 Elin Alfild Hegle Nilsen
           
47 Nygårdsbakken 4 E 01.01.2020   3.750.000 Espen Høilund-Brurok
           
111 Nedre Nygård 17 B 15.12.2019     Laila Hildur Pettersen
Forkjøpsrett 2.300.000
           
172 Øvre Nygård 12 C 13.01.2020   2.475.000 Cathrine Løkken Kristoffersen
           
149 Øvre Nygård 12 A 30.01.2020   2.380.000 Davor Gerasimov
           
80 Øvre Nygård 17 C 15.05.2020   3.450.000 Fehran Naji Merza Al-Ramahi og
Forkjøpsrett Afrah Nadhem Mohamed Al-Jabri
           
30 Nygårdsbakken 12 O     Overføring Anders Faafeng
           
167 Øvre Nygård 12 B 10.05.2020 Forkjøpsrett 2.320.000           Jahn-Petter Wulff
           
46 Nygårdsbakken 2G 20.06.2020 Forkjøpsrett 3.740.000 Ingebjørg Hansen