Kontrakten er vedlagt nedenfor, både som Word-dokument og Pdf-fil.

Kopier, eller last ned og skriv ut.

 

KONTRAKT FOR DISPONERING AV LADEPLASS FOR EL-BIL NYGÅRD BORETTSLAG

Kontrakten gjelder mellom Nygård borettslag og

Navn: _____________________________________________

Adr: ______________________________________________

E-post:____________________________________________

 

FORUTSETNING: Lading skal kun gjøres etter bruk av godkjent lader. Se Elbilforeningen sine anbefalinger. Borettslaget bruker Zaptec levert av Alpha elektro.
DRIFTSKOSTNADER: Bruker betaler kr 200 per måned til borettslaget. Beløpet legges til fellesutgiftene som kreves inn av USBL. Eventuelle endringer i strømleieprisen reguleres med 1 måneds varsel.
OPPSIGELSE: Bruk av ladeplass løper inntil borettslaget får melding om opphør. Det er gjensidig oppsigelsestid på 1 måned, gjeldende fra den 1. i måneden.
KONTRAKT: Denne kontrakt er underskrevet i to eksemplarer, ett til hver av partene (borettslaget og bruker).

 

 

Nittedal, den___________

 

For Nygård Borettslag Bruker

____________________ ___________________

 

Vedlegg: