Nygård Borettslag

Miljø-resirkulering

ROAF har plassert ut en egen glass- og metallcontainer på parkeringsplassen nedenfor blokk 17.
Dette er et positivt bidrag til oss beboere for å lett bli kvitt "spesialavfall".

Vi ønsker å holde et pent og rent borettslag, og har egne containere til husholdningsavfall og papir.
Avfall utover dette, som rester etter oppussing osv. bes leveres direkte til:

Hakadal gjenvinningsstasjon

Åpningstider:
tirsdag: 12.00 - 19.00
fredag: 08.30 - 15.00