Nygård Borettslag

Overføring av hjemmel/endring av eierforhold til leiligheter

Du finner skjema og mer informasjon på nettsidene Statens Kartverk Tinglysningen Skjemaet sendes i to eksemplarer til Statens Kartverk, Tinglysing BRL, 5788 Kinsarvik.
 
Når du mottar tinglyst eksemplar tilbake, sendes kopi til NITBO, Berget 2, 1482 Nittedal.
Fakturaer for eierskiftegebyrer sendes ut etter transaksjonen er foretatt.