Nygård Borettslag

Vask

Vaskekort til vaskeriet i blokkene kan fylles første virkemandag i måneden på styrerommet/kontoret under 17-blokka, ved garasjene.

NB: Ta godt vare på vaskekortene. Vi får ikke tildelt flere vaskekort fra vår leverandør, da de er gått over til nye løsninger. Det er foreløpig ikke aktuelt for oss å bytte ut eksisterende løsning.