Velkommen til vår hjemmeside!

Vi håper du liker nettsidene våre! Disse sidene skal være til glede og nytte for både beboere og andre som ønsker et innblikk i hvordan det er i borettslaget vårt. Her finner du blant annet bilder og plantegninger, vedtekter, husordensregler og dyrehold, oppdaterte ventelister for garasjeplass, og informasjon om aktiviteter i borettslaget.

Vi tar gjerne i mot tips til forbedringer, slik at sidene kan bli best mulig og tilpasset brukerne. Dersom du har bilder eller annet du vil dele, er du velkommen til å sende det inn til oss.

Siste nytt

Nygård Borettslag
Her.

INFO TIL VÅRE BEBOERE.

Som dere ser av vedlagte innkalling til årets generalforsamling, vil vi på nåværende tidspunkt, og med den informasjon vi har pr i dag avholde generalforsamling som planlagt, men denne kan på kort varsel bli avlyst og avholdt på et senere tidspunkt. Vi ber dere følge med på hjemmesiden vår www.nygaardbrl.no for informasjon.

Vi ber de som har mistanke om, eller har fått påvist Coronavirus om ikke å møte opp på generalforsamlingen, men sette seg godt inn i sakene og sende med fullmakt til andre som kan stemme for deg. Vi har vært i kontakt med USBL om vi skal utsette årets generalforsamling, men på bakgrunn av tidligere års erfaringer, velger vi å avholde denne som planlagt.

Ellers ber vi våre beboere tenke på godt naboskap, og ta ekstra hensyn til sine naboer, og lytte til myndighetenes helseråd - oppsøk ikke naboer om du ikke er frisk, har mistanke om eller har fått påvist Coronavirus. Ta kontakt på telefon med en nabo eller styret om du trenger hjelp til innkjøp eller lignende. Reis ikke på hytta eller utenlands så lenge helsemyndighetene fraråder dette. Har du vært utenlands hold deg i karantene i minst 14 dager.

Du finner telefon nr og mail adr til alle tillitsvalgte på hjemmesiden vår.

Har du spørsmål til noen av de sakene vi har nevnt i dette skriv kan du henvende deg til styreleder på tlf 99292409 eller på mail dan.didriksen@getmail.no

Styret ønsker våre beboere det beste

Nygård borettslag
v/ USBL Nittedal

USBL Besøksadresse Nittedal:

Mattias Skyttersvei 1,1482 Nittedal 

Tlf: 08725
Epost til styret: nygaardbrl@gmail.com