Oppdatering; Graving forventet innen utganger av juni. Selve installasjonen / bytte av utstyr inne i leiligheter/rekkehus starter rett etter sommerferien. Vi regner med å oppstart rett etter skolestart.

De starter nå i uke 21 i rekkehusene og forventer å være ferdig med gravingen innen utgangen av juni. Vi understreker at dette er en foreløpig tidsplan, og det kan bli endringer dersom man støter på uforutsette hindringer.

I forhold til barn som leker og generell HMS, så er det ikke forventet noen store kjøretøy inne i området, og grøftene som graves vil være omtrent 30 cm dype.

Det er ikke alle rekkehusene hvor det skal graves, se kart hvor grøftene er markert. Kartet er et utkast, da endringer kan forekomme pga grunnforholdene / busker / trær.

Dersom de som blir berørt ønsker å ha dialog rundt hvor det graves, f.eks i forhold til terasser eller bed , ta først kontakt med de som er i hagen din, de snakker norsk eller engelsk. Dersom det ikke finnes en løsning med en gang, kontakt da styret på nygaardbrl@mittusbl.no og/eller Terje på terje@flexcom.no.

 

Vedlagt ligger tegningen i pdf