VIKTIG - VIKTIG - VIKTIG - VIKTIG

ANGÅENDE REKLAMASJONER PÅ GARASJER - KARLSHUSGARASJEN

Representant for Karlshusgarasjen kommer for å gjennomgå feil og mangler på garasjene TORSDAG 28. november, og det er viktig at dere tar tak i dette. Dere som har feil og mangler må melde dette til følgende mailadr - leif@karlshus.no Dette gjelder selv om dere har gitt beskjed tidligere til styret eller styreleder. Dere må melde hva som er feil - garasjenummer - tlf nr og om dere kan være tilstede den 28. november. Det er svært viktig at dere gjør dette slik at vi får rettet opp feil og mangler. Enkel svertesopp får ikke Karlshusgarasjen gjort noe med, dette har sammenheng med fuktighet i vinterhalvåret, men store utslag/råte - sprekker i gulv - feil med port - andre åpenbare feil må dere melde inn. Styreleder er bortreist fra 9 - 24. november, og kan ikke holde kontakt med Karlshusgarasjen i denne tiden. Styrets forslag er at dere mailer dette inn senest 20. november slik at Karlshusgarasjen får satt opp en liste over garasjer med feil og mangler. Når dere har gjort dette, foreslår vi at de som ikke kan være hjemme den 28. november lar garasjeporten stå åpen slik at representanten selv kan se feil og mangler.

For styret i Nygård borettslag

Dan Didriksen

Styreleder