Forbudet gjelder også på tilrettelagte bålplasser og i parker, dvs også på vår bålplass . Årsaken er mangel på nedbør og høy risiko for skogbrann.

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) presiserer at det fremdeles er lov å grille i opparbeidet hage, samt skolegård, parkeringsplasser og idrettsplasser, så sant disse ikke ligger nær skog og mark. Men som alltid plikter enhver å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

For full informasjon se Nittedal kommune link