Styret har fått noen henvendelser om elbil lading i borettslaget, og vi ønsker derfor å presisere noen punkter.

 

  1. Har du, eller skal du anskaffe deg elbil skal det monteres lader i garasjen. Denne skal være av typen Zaptec - dette er et internett basertsystem der laderne kommuniserer med hverandre.

 

  1. Laderen skal monteres av godkjent elektriker - vi anbefaler å kontakte Alpha elektro som har montert infrastrukturen i garasjene, og som kjenner systemet i borettslaget.

 

  1. Ingen må lade på stikkontakt i garasjen - vi hadde brann i langgarasjen for noen år siden, og det er forbudt å lade på stikkontakt.

 

 

  1. Hittil har du blitt belastet elbil betaling på fellesutgiftene fra Usbl - du kan gå inn på usbl.no min side og se på fellesutgiftene om du betaler for elbil lading - dersom du lader og ikke betaler må du straks melde fra til styreleder dan.didriksen@getmail.no - lading/ikke betaling er brudd på avtalen med borettslaget med de konsekvenser dette kan få.

 

  1. Systemet med betaling har vært en prøveordning, og vi ser nå at denne ikke er optimal både utifra strømpris, og hvordan det lades. Noe bruker mindre strøm og noen bruker mere strøm enn det blir betalt for. Fra 01.07.21 vil vi gå over til et system levert av Charge 365 der du betaler for forbruk + 15 %. Det vil avregnes i slutten av året og har du betalt for mye får du penger igjen, har du betalt for lite får du faktura. Du blir kontaktet av Charge 365.

 

 

 

Har du spørsmål om elbil lading kontakt styreleder - Husk at lading er et tillitsforhold mellom deg og borettslaget. La ikke andre betale for deg.