Styret vil informere om at generalforsamling Nygård borettslag avholdes onsdag 17.04.24 kl 18.30 på NIL huset i Kvernstuveien 9, og ber beboerne om å notere seg datoen allerede nå.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være innkommet til styret innen 29 februar. Formell innkalling til generalforsamlingen vil bli tilsendt i henhold til frister i vedtektene, dvs. minst åtte og høyst tjue dager før selve generalforsamlingen.

Vi håper å se så mange beboere som mulig! Dersom man ser bort fra det rent formelle aspektet ved generalforsamlingen, er det også en super mulighet til å komme på nikk med flere enn de nærmeste naboene i vårt bofellesskap 😊