Generalforsamlingen 2023 holdes mandag 17.april kl.18.30 på NIL huset i Kvernstuveien. Saker og forslag som ønskes behandlet må være styret i hende før 15.mars. Lever forslag i postkassa ved styrerommet eller på mail: nygaardbrl@mittusbl.no