OBS det første husleiekravet er feil og skal ikke betales. Det andre kravet er riktig. Det blir ikke sendt ut ny avtalegiro for juni. Det blir sendt ut e-faktura , de som har reservert seg får «papirfaktura» enten på e-post eller Digipost