Forsikringsselskapet If tilbakekaller mobilladere

Forsikringsselskapet If og leverandøren BSP AS tilbakekaller 17 400 tidsstyrte mobilladere etter at det er oppdaget komponentsvikt og kortslutning i seks ladere.

De seks laderne sluttet å virke, men disse hendelsene har ikke ført til skader utover ødelagte komponenter inni USB-laderne. Salg og distribusjon ble umiddelbart stanset da If fikk kjennskap til hendelsene.

Laderne som trekkes tilbake har en tidsstyringsknapp og blå If-logo.