Nytt infomøte rør i rør 1.februar kl 17.30 for rekke 2 og 13.
Rekke 9 og oppsamling av de som ikke kunne møte sist kl 18.45. Begge møtene på NIL huset.

På grunn av smittevern ber vi om at det kun kommer 1 person fra hver leilighet.

På disse infomøte vil TT teknikk (som skal utføre arbeidet) og styret være tilstede.

Skal vi få avholdt dette på en smittevernmessig god måte ber vi om at du har feber, antydning til covid eller lign. ber vi om at du ikke møter.

Vi vil ha Antibac på stedet, men ber deg møte med munnbind.

Vi beklager ulempene dette arbeidet vil medføre, men det er viktig at vi får utført dette når firmaene har ledig tid til å utføre et slikt stort prosjekt.

Det er også viktig at dere forholder dere til TT teknikk underveis i prosjektet slik at ikke kostnadene øker. Dette er et prosjekt som har et kostnadsramme på ca. 3,5 millioner