Valgkomiteen for Nygård borettslag skal nominere passende kandidater til styreverv i borettslaget for årets generalforsamling.

Styret gjør en viktig jobb for å sikre god drift og utvikling for borettslaget. Vi ønsker å komme i kontakt med mulige kandidater som kan bistå i dette vervet med sin kompetanse, arbeidskapasitet og erfaring - både for årets valg og i et 2-5 års perspektiv.

Ta gjerne kontakt med oss for å foreslå kandidater, eller om dere ønsker mer informasjon. For årets valg ber vi svar innen 07. februar.

Forslag vil behandles fortrolig. Kandidater som ikke blir innstilt til styreverv kan velge fritt om de skal være synlig i dokumentene som gjøres offentlig som del av årsmøtet.

Årets valgkomite består av:

  • Drude Fogh (tlf. 415 35 833 eller drudefogh@yahoo.com)
  • Karl Kristian Valen (tlf. 480 71 627 eller kkvalen@outlook.com)
  • Sølvi Skjegstad (tlf. 977 54 036 eller solviskjegstad@gmail.com)

 

Med vennlig hilsen valgkomiteen  2024 i Nygård borettslag